اتوبار اصطلاحا به شرکت های گفته می شود که کالاها را از یک نقطه به نقطه دیگر انتقال می دهند.این انتقال ها ممکن است درون شهری یا برون شهری باشد.به عبارت دیگر اتوبار به معنای شرکت های باربری است.اتوبار ها دارای انواع مختلفی هستند:اتوبار درون شهری:خدمات انتقال کالا داخل شهر را انجام می دهند.اتوبار برون شهری:خدمات انتقال خارج شهر را انجام می دهند.یک شرکت باربری یا اتو بار باید از ضریب امنیتی بالایی برخوردار باشه و در انجام کارها منظم و مقرون به صرفه باشد.در شرکت های باربری یا اتوبار کالا به وسیله ماشین های مخصوص جابه جا می شوند.ماشین های اتو بار به سه گروه کوچک،بزرگ و خیلی بزرگ تقسیم می شوند.در حال حاضر اتوبار بیشتر به شرکت هایی گفته می شود که در زمینه باربری شهری و جابه جایی وسایل مشغول فعالیت هستند.اوج رقابت اتوبارها تابستان است زیرا جابه جایی و اسباب کشی منازل زیاد است و به همین دلیل بیشتر اتوبارها شروع به تبلیغات در همه جا .