خانه / باغبانی

باغبانی

کود پودری گلدهی گلفام مدل GL01 وزن 10 گرم

کود پودری گلدهی گلفام مدل GL01 وزن 10 گرم قیمت محصول : 27100 تومان کود پودری گلدهی گلفام مناسب برای گلدهی انواع گیاهان آپارتمانی می باشد، گیاهان مبتلا به کمبود پتاسیم معمولا ضعیف،کوتاه و کوچک هستند.رشد و فرآیند گلدهی گیاه صورت متوقف می شود.این کود قابل استفاده در تمام مراحل رشد گیاه، …

بیشتر بخوانید »

کود پودری رشد برگ و شاخه گلفام مدل GL02 وزن 10 گرم

کود پودری رشد برگ و شاخه گلفام مدل GL02 وزن 10 گرم قیمت محصول : 27500 تومان کود پودری رشد برگ و شاخه گلفام مناسب انواع گیاهان آپارتمانی می باشد، گیاهان مبتلا به کمبود نیتروژن معمولا از لحاظ رشد ساقه بسیار ضعیف هستند و رشد گیاه تقریبا متوقف می شود.این کود قابل …

بیشتر بخوانید »

کود پودری رشد ریشه گلفام مدل GL03 وزن 10 گرم

کود پودری رشد ریشه گلفام مدل GL03 وزن 10 گرم قیمت محصول : 27500 تومان کود پودری رشد ریشه گلفام مناسب انواع گیاهان آپارتمانی می باشد، گیاهان مبتلا به کمبود فسفر معمولا از لحاظ رشد ریشه بسیار ضعیف هستند و به دلیل کمتر رسیدن مواد به گیاه تقریبا رشد آن متوقف می …

بیشتر بخوانید »

کود پودری کلات آهن گلفام مدل GL04 وزن 10 گرم

کود پودری کلات آهن گلفام مدل GL04 وزن 10 گرم قیمت محصول : 58500 تومان کود پودری کلات آهن گلفام مناسب انواع گیاهان آپارتمانی می باشد، گیاهان مبتلا به کمبود آهن معمولا از لحاظ سبزینگی برگ ها و ساقه ضعیف هستند.این کود قابل استفاده افزایش سبزینگی گیاه می باشد، کود گلفام قابلیت …

بیشتر بخوانید »

کود پودری رشد برگ و شاخه گلفام مدل GL02 بسته 5 عددی

کود پودری رشد برگ و شاخه گلفام مدل GL02 بسته 5 عددی قیمت محصول : 137500 تومان کود پودری رشد برگ و شاخه گلفام مناسب انواع گیاهان آپارتمانی می باشد، گیاهان مبتلا به کمبود نیتروژن معمولا از لحاظ رشد ساقه بسیار ضعیف هستند و رشد گیاه تقریبا متوقف می شود.این کود قابل …

بیشتر بخوانید »

کود پودری گلدهی گلفام مدل GL01 بسته 5 عددی

کود پودری گلدهی گلفام مدل GL01 بسته 5 عددی قیمت محصول : 137500 تومان کود پودری گلدهی گلفام مناسب برای گلدهی انواع گیاهان آپارتمانی می باشد، گیاهان مبتلا به کمبود پتاسیم معمولا ضعیف،کوتاه و کوچک هستند.رشد و فرآیند گلدهی گیاه صورت متوقف می شود.این کود قابل استفاده در تمام مراحل رشد گیاه، …

بیشتر بخوانید »

کود پودری رشد ریشه گلفام مدل GL03 بسته 5 عددی

کود پودری رشد ریشه گلفام مدل GL03 بسته 5 عددی قیمت محصول : 137500 تومان کود پودری رشد ریشه گلفام مناسب انواع گیاهان آپارتمانی می باشد، گیاهان مبتلا به کمبود فسفر معمولا از لحاظ رشد ریشه بسیار ضعیف هستند و به دلیل کمتر رسیدن مواد به گیاه تقریبا رشد آن متوقف می …

بیشتر بخوانید »